Statutul comunei petresti

HOTARAREA Nr._6 /2008/C cu privire la.organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Petresti:

HOTARAREA Nr._3 / 2008/C cu privire la.constatarea constituirii Consiliului Local Petresti:

Formular constituire hotarare consiliu local:

HOTARAREA Nr._1 /2008/C cu privire la.alegerea comisiei de validare:

HOTARAREA Nr._4 /2008/C cu privire la.alegerea presedintelui de sedinta:

Proces verbal de constituire:

HOTARAREA Nr._2 /2008/C cu privire la validarea consilierilor locali alesi ai comunei Petresti:

HOTARAREA Nr._5 /2008/C cu privire la.alegerea viceprimarului comunei: